153 Smithdown Road images

Exterior of 153 Smithdown Road with shutter downExterior view of 153 Smithdown Road with shutter up

Kitchen area of 153 Smithdown RoadToilet area of 153 Smithdown Road

Multipurpose room area of 153 Smithdown RoadMultipurpose room area of 153 Smithdown Road (second view)

Multipurpose room area of 153 Smithdown Road (ajoining second room)Multipurpose room area of 153 Smithdown Road (ceiling view)Consumer unit 153 Smithdown Road