Translations and welcome packs

Czech

Poskytujeme pomoc, podporu, poradenství a informace o řadě služeb nabízených oblastní samosprávou, počínaje obecními daněmi, příspěvky na bydlení a sociální péči, informacemi o parkování a konče službami z oblasti likvidace a recyklace odpadků. Můžete zde také najít informace matričního charakteru (narození, úmrtí, sňatky) nebo dozvědět se, kde je třeba se registrovat jako volič.

Můžete volat naše kontaktní centrum Liverpool Direct na čísle 233 3000. Centrum je otevřeno 24 hodin denně, po celý rok. Pokud angličtina není vaší mateřštinou můžeme vám nabídnout služby tlumočníka na lince Language Line. Nedoslýchaví nebo neslyšící zákazníci  mohou volat náš textový telefon na čísle 225 3275.

Můžete navštívit také některý z našich One Stop Shop, kde jsou k dispozici pracovníci vyškolení na tlumočení ve znakové řeči (British Sign Language), úroveň 2. K dispozici jsou rovněž další technické prostředky jako např.  indukční smyčky pro nedoslýchavé. Linka Language Line je k dispozici také v kontaktních centrech One Stop Shop. Stačí si najít toto kontaktní centrum.

Do One Stop Shop  můžete přijít kdykoliv v pracovní době, avšak dotazy ohledně obecních daní nebo příspěvků na bydlení je vhodnější řešit po předchozím sjednání termínu na čísle 233 3016.

Uvítací balíček.