Translations and welcome packs

Slovak

Poskytujeme pomoc, podporu, poradenstvo a informácie o ponuke služieb, ktoré poskytuje mestský alebo obecný úrad. Ide o informácie týkajúce sa  komunálnych daní, príspevkov na bývanie, príspevkov na sociálnu starostlivosť, možností parkovania, ako aj zberu odpadu a recyklácie. U nás získate aj informácie o matričných službách (narodenia, úmrtia, sobáše) a ako sa zaregistrovať  do voličského zoznamu pre účasť na voľbách.

Naše kontaktné stredisko Liverpool Direct môžete kontaktovať na čísle 233 3000. Funguje počas celého roka, 24 hodín denne. Ak nie je angličtina vaším materinským jazykom, môžete využiť tlmočnícku službu Language Line. Hluchonemé alebo zle poučujúce osoby môžu zavolať na náš textový telefón na čísle 225 3275.

Uvítací balíček

Môžete navštíviť ktorýkoľvek náš One Stop Shop, kde sú k dispozícii poradcovia vyškolení na používanie britskej posunkovej reči 2. úrovne. Ak máte problém so sluchom, k dispozícii sú ďalšie zariadenia, ako sú indukčné slučky pre nedoslýchavých. Tlmočnícke služby Language Line sú v prípade vašej potreby k dispozícii aj v One Stop Shop -och. Nájdite One Stop Shop.

One Stop Shop môžete navštíviť kedykoľvek počas úradných hodín, ale v prípade náležitostí ohľadne komunálnych daní alebo žiadostí o príspevok na bývanie si môžete vopred dohodnúť stretnutie na čísle 233 3016.

Uvítací balíček.